Flink besparen op uw
energierekening?

 

 

Wellicht ook mogelijk in uw woning!

Energie besparen of investeren in duurzame energie installaties?

Energie besparen is de kern van duurzaamheid. Energie besparing zal altijd een goede manier zijn om energie te besparen waarmee kosten gedrukt kunnen worden. Rond het aspect duurzaamheid weegt een andere factor. Hierbij is de opwekking van energie van belang.

Dat fossiele brandstoffen niet milieuvriendelijk zijn en de beschikbaarheid hiervan eindig is staat niet meer ter discussie. Het is de hoge C02 uitstoot die deze energievorm schadelijk maakt voor het milieu.Tevens is het isoleren met als doel energie te besparen niet altijd rendabel. Er moet dus gekeken worden naar andere opwekking om zo de energie die we gebruiken duurzaam te maken. In dit daglicht is energiebesparing minder relevant voor werkelijke duurzaamheid.

De missie van 123verwarmen.nl is middels advisering haar klanten helpen de juiste technologie met de kortste terugverdientijden toe te passen en zeker te stellen dat de installaties de gewenste prestaties leveren.

De Europese Unie wil het aandeel duurzame energie van het totale energieverbruik verhogen van nog geen 10% naar tenminste 20% in 2020! Belangrijkste redenen voor dit beleid zijn het uitputten van de fossiele brandstoffen en de klimaatverandering door uitstoot van CO₂. Nederland heeft nog slechts ong. 8% duurzame energie maar wil in 2020 een percentage van 14% bereiken.

De Nederlandse overheid wil de Europese doelstelling graag halen en stelt ter stimulering per jaar ruim 3 miljard Euro SDE (Subsidie Duurzame Energie) beschikbaar. Zij stelt tevens de Energie Investering Aftrek (EIA), Milieu Investerings aftrek, de ”asbest eraf zon erop”, de VAMIL,  en vele andere vormen van rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies ter stimulering beschikbaar. Deze maatregelen zorgen ervoor dat investeren in bepaalde duurzame energie installaties steeds rendabeler wordt. De grotere banken ondersteunen dit beleid met zogenaamde groen leningen.

Refererend aan de groei van deze nieuwe industrie in Duitsland, Spanje en Italië en de maatschappelijke aandacht voor duurzame energie in het algemeen worden er ook in Nederland steeds grotere investeringen gedaan.

123verwarmen.nl wil een significante bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Unie.

Volg ons op:

Home     About     Contact     Privacy     Missie    Partners

Morseweg 65
1131 PH  VOLENDAM
Postbus 157
1130 AD VOLENDAM

info@123verwarmen.nl

0299 41 82 88